Metsästyskoira viikonloppu 27-28.10.2018

Muistuta Metsästyskoira-viikonlopusta kesäkokouksessa
Metsästäjäliitto, riistakeskus, Kennelliitto ja metsästyskoirajärjestöt haastavat metsästysseurat, riistanhoitoyhdistykset ja metsästyskoirayhdistykset mukaan Metsästyskoira-viikonloppuun 27.–28.10. Tempauksen aikana järjestetään ympäri Suomea tapahtumia, joissa lapset, nuoret ja perheet pääsevät tutustumaan metsästyskoiriin ja metsästysharrastukseen.
Teemapäivä on oiva tilaisuus tuoda esille koirien tärkeää roolia riistakantojen hallinnassa, suurriistavirka-avussa ja saaliin talteenotossa. Se oikoo virheellistä tietoa ja lisää metsästyksen hyväksyttävyyttä paikallisten asukkaiden keskuudessa.
Tapahtuma voi olla joko nuorille suunnattu metsästyspäivä, jossa esitellään koirien toimintaa käytännössä tai laajemmalle yleisölle suunnattu esittelytapahtuma, jossa kerrotaan metsästyskoirien käytöstä, ja lapsiperheet pääsevät tutustumaan koiriin. Tapahtumassa voi olla mukana useita eri rotuja tai voi keskittyä yhden rodun tai metsästyskoiratyypin esittelyyn.
Metsästyskoira-viikonlopusta tiedotetaan liiton omien kanavien lisäksi mm. Metsästäjä-lehdessä sekä Kennelliiton ja koirajärjestöjen viestintäkanavissa. Tapahtuman sivuston kautta järjestöt ja seurat voivat ilmoittautua mukaan tapahtumaan. Sivustolta saa myös esimerkkiohjelmat tapahtuman järjestämiseen metsastajaliitto.fi/metsastyskoiraviikonloppu
Pyydämme piiriänne tiedottamaan Metsästyskoira-viikonlopusta jäsenseuroillenne, jotta tapahtumalle saadaan paljon järjestäjiä ja sitä kautta runsaasti positiivista julkisuutta. Tapahtuma tarjoaa myös hyvän yhteistyömahdollisuuden alueenne kennelpiirin kanssa.
Tapahtumasta on tiedotettu kennelpiirien nuorisotoiminnan kouluttajille, joten siltäkin suunnalta voi tulla tiedusteluja asiasta. Piiri ja kennelpiiri voivat esimerkiksi koordinoida alueenne tapahtumia, jotta vältytään päällekkäisiltä tapahtumilta. Hankitaan yhdessä metsästyskoirille positiivista julkisuutta! Lisätietoja: Henri Mutanen, p. 050 582 0001, henri.mutanen@metsastajaliitto.fi